Edukacja Matematyczna IM UP

Strona poświęcona jest konferencjom dotyczącym edukacji matematycznej, organizowanym przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydarzenia Planowane

Wydarzenia Zakończone

18 listopada 2021
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Edyta Juskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nauczyciel matematyki – myślący krytycznie badacz rzeczywistości szkolnej


22 października 2020
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Edward Tutaj, Uniwersytet Jagielloński, Bernard Morin - matematyk nie zwykły


21 listopada 2019
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Marek Ptak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, C-normalność macierzy (operatorów)


14 grudnia 2019
Konferencja Zobaczyć inaczej - odkryć na nowo.
Program konferencji


4 września 2019
Dzień Popularyzacji Matematyki


13 – 16 marca 2019
IV. Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions


14 – 15 grudnia 2018
Konferencja Współczesne Wyzwania Edukacji


13 grudnia 2018
Warsztaty „Building Thinking Classrooms”, prof. Peter Liljedahl (Simon Fraser University, Kanada)


8 listopada 2018
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Uniwersytet Warszawski, Hipoteza Onsagera


7 – 11 marca 2018
Konferencja EUROMATH


14 grudnia 2017
Warsztaty Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego


26 października 2017
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Maciej Ulas, Uniwersytet Jagielloński, Punkty wymierne na rozmaitościach algebraicznych


13 – 16 września 2017
Konferencja XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki


18 – 23 czerwca 2017
III. Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions


27 października 2016
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Matematyka w mózgach


25 czerwca 2016
Konferencj Dzień Edukacji Matematycznej


24 czerwca 2016
Edukacja Spersonalizowana - spotkanie z p. Katarzyną Hall


18 czerwca 2016
Konferencja ABC GeoGebry


6 czerwca 2016
Konferencja pn. Seminarium z zastosowania programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się matematyki


5 grudnia 2015
Seminarium z Rozwiązywania Zadań (warsztaty dla obecnych i przyszłych nauczycieli)


15 października 2015
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Janusz Czelakowski, Uniwersytet Opolski, O metodach niefinitystycznych w matematyce


10 października 2015
Konferencja Coaching matematyczny


26 czerwca 2015
I. International Symposium on Affect in Mathematics Education


15 – 19 marca 2015
II. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Transgresje Matematyczne"


16 października 2014
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Ewa Swoboda, Uniwersytet Rzeszowski, Ruch a geometria szkolna


15 – 18 czerwca 2014
I. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Transgresje Matematyczne"


9 października 2013
Wykład im. A.Z. Krygowskiej: Wojciech Kucharz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; University of New Mexico, Albuquerque, Odwzorowania wielomianowe i wymierne
Deklaracja dostępności cyfrowej